Onze werkwijze

Tijdens het eerste consult nemen wij uitvoerig uw huidige situatie door. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Wat is de reden van het consult? Wat zou u graag willen bereiken? Welke lichamelijke klachten spelen een rol?

Ook wordt er een meting gedaan met een Bio-Impedantie meter. Op deze manier wordt de lichaamssamenstelling in kaart gebracht en kunnen de effecten beter inzichtelijk worden gemaakt.

 

Vervolgens wordt het eetpatroon doorgenomen. En aan de hand van dit eetpatroon wordt een persoonlijk dieet- of voedingsadvies opgesteld. Ook wordt aandacht besteed aan lichaamsbeweging en levensstijl. Tevens krijgt u advies over correct gebruik van voedingssupplementen. Het advies wordt uitgewerkt op papier en aan u verstrekt. De verwijzend arts ontvangt een rapportage over de ingezette behandeling / begeleiding.
  

Tijdens de vervolgconsulten worden de vorderingen besproken. Het werken naar de gestelde doelstelling staat centraal. De diëtist heeft een ondersteunende en coachende rol. Het advies wordt zo nodig bijgesteld.   Wanneer er voor de dieetbehandeling medische voeding noodzakelijk is zal de diëtist zorg dragen voor het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar.