Wat is een diëtist?

Een diëtist is een paramedisch beroepsbeoefenaar (net als bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut). Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een diëtist is een deskundige die op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Hij/zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

De titel 'Diëtist" is beschermd. Dat betekend dat iemand zich wettelijk gezien alleen diëtist mag noemen wanneer hij/zij met succes de 4 jarige HBO studie 'Voeding en diëtetiek' heeft afgerond.


De term 'dieet'

Meestal wordt bij het woord dieet gedacht aan afvallen en minder eten. Deze gedachtengang klopt echter niet. De officiële uitleg van het woord 'dieet' is als volgt: Leefregel wat eten en drinken betreft op medische gronden. Dit is dus veel omvattender dan afvallen alleen. Als voorbeeld: ook mensen met een ondergewicht kunnen een dieet volgen om weer aan te komen tot een gezond gewicht.

.