Vergoeding en tarieven 2018

Basisverzekering:

Vanuit de basisverzekering wordt dieetbehandeling vergoed voor 3 uur per jaar (4 a 6 consulten). Let hierbij wel op het eigen risico.

 

Klik hier om te zien op Independer met welke zorgverzekeraars wij overeenkomsten hebben afgesloten.

 

Aanvullende verzekeringen:

Die diëtist wordt aanvullend vergoed in een aantal aanvullende zorgverzekeringen. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. 

 

In onze praktijk gelden in 2018 de volgende tarieven:

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Declaraties verlopen meestal rechtstreeks via de verzekeraar. Alleen wanneer rechtstreekse vergoeding niet mogelijk is ontvang u een factuur welke u zelf dient te declareren bij uw verzekeraar.

 

Eerste consult (60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd): € 96,00
Vervolgconsult (maximaal 30 minuten): € 32,00

 

Eindrapportage (indirecte tijd): € 16,00 *
Invullen verklaring belastingdienst of medische verklaring diëtist: € 16,00
 

De consulten van de diëtist bestaan uit directe tijd (waar u zelf bij aanwezig bent) en indirecte tijd (waar u niet bij aanwezig bent). De diëtist stelt een behandelplan op, maakt rapportages en overlegt met uw arts en andere behandelaars.
 

* Wanneer de behandeling wordt gestopt op verzoek van de cliënt en er vindt geen afrondend consult meer plaats bij de diëtist, dan wordt een eindrapportage opgemaakt voor uw arts. Deze kosten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Ketenzorg:

Wij werken samen met Ketenzorg Friesland en Catena Zorg. Wanneer uw huisarts voor Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM is aangesloten bij ketenzorg vind volledige vergoeding via deze route plaats. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.


Klachtenregeling:

Wij doe er alles aan om het contact en de begeleding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solo Partners. U kunt deze bereiken op nummer 085-2010140 of per e-mail op klacht@solopartners.nl