Vergoeding en tarieven 2022

Basisverzekering:

Vanuit de basisverzekering wordt dieetbehandeling vergoed voor 3 uur per jaar (4 a 6 consulten). Let hierbij wel op het eigen risico.

 

Klik hier om te zien op Independer met welke zorgverzekeraars wij overeenkomsten hebben afgesloten.

 

Aanvullende verzekeringen:

Die diëtist wordt aanvullend vergoed in een aantal aanvullende zorgverzekeringen. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. 

 

In onze praktijk gelden in 2022 de volgende tarieven:

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Declaraties verlopen meestal rechtstreeks via de verzekeraar. Alleen wanneer rechtstreekse vergoeding niet mogelijk is ontvang u een factuur welke u zelf dient te declareren bij uw verzekeraar.

 

Eerste consult (60 minuten) € 74,00
Opstellen dieetadvies (30 minuten) € 37,00
Vervolgconsult (30 minuten) € 37,00
Niet nagekomen afspraak * € 37,00
Invullen verklaring belastingdienst of medische verklaring diëtist € 18,50


De consulten van de diëtist bestaan uit directe tijd (waar u zelf bij aanwezig bent) en indirecte tijd (waar u niet bij aanwezig bent) o.a. opstellen dieetadvies, maakt rapportages en overlegt met uw arts en andere behandelaars.

 

* Helaas komt het soms voor dat een patiënt zijn afspraak met de diëtist niet nakomt. Wanneer een cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld kan de diëtist een rekening sturen voor de verloren behandeltijd.

Ketenzorg:

Wij werken samen met Ketenzorg Friesland en Catena Zorg. Wanneer uw huisarts voor Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM is aangesloten bij ketenzorg vind volledige vergoeding via deze route plaats. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.


Klachtenregeling:

Wij doe er alles aan om het contact en de begeleding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solo Partners. U kunt deze bereiken op nummer 085-2010140 of per e-mail op klacht@solopartners.nl