Over ons

Bij Sterdiëtisten wordt gewerkt volgens de volgende 5 pijlers:

 

Doelgerichtheid:
Wij zien het verstrekken van informatie niet als doel op zich. De hoofdvraag blijft altijd: "Wat wilt U bereiken?" Dit staat centraal.

 

Evidence based:
Wij handelen op basis van wetenschappelijke onderbouwing. De literatuur wordt door ons zo goed mogelijk bijgehouden.

 

Eerlijkheid:
Eerlijkheid duurt het langst. Wat men moet horen is niet altijd gelijk aan wat men wil horen.

 

Respect:
Elk mens is gelijkwaardig en verdient respect. Wij gaan uit van wederzijds respect tussen cliënt en diëtist.

 

Deskundigheid:
Tegenwoordig is het aanbod aan valse informatie zeer groot. Wij zijn uw persoonlijke gids in het oerwoud van voedings- en dieetinformatie: doelgericht, eerlijk en met respect.

.