Dieetbehandeling bij migraine

Migraine is een veel voorkomend probleem. Naar vermoeden heeft zo'n 11% van de westerse bevolking last van een bepaalde vorm van migraine. De hoofdpijnen kunnen in verschillende vormen optreden. Onderscheid wordt gemaakt in migraine met aura en migraine zonder aura. 

 

Veel mensen hebben baat bij voedingsaanpassingen bij migraine. De dieetbehandeling is er op gericht op een eetpatroon te creëren die zo min mogelijk de hoofdpijn aanvallen uitlokt (triggert). Het doel van de dieetbehandeling is het verminderen van de frequentie en hevigheid van de migraine aanvallen. Het opstellen van dit dieet is maatwerk. Hierbij kunnen wij helpen.

 

.